Η οικοδόμηση της κομματικής πυραμίδας. PDF Print E-mail

Του Νίκου Κουφάκου.

Θύελλα αντιδράσεων για τις μεθοδεύσεις στην επιλογή των περιφερειακών διευθυντών.

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι μεθοδεύσεις του υπ. Παιδείας στην επιλογή περιφερειακών διευθυντών, που τοποθετήθηκαν με κομματικά κριτήρια στην κορυφή της διοικητικής «πυραμίδας» της εκπαίδευσης. Την «οικοδόμηση» του κομματικού κράτους στην εκπαίδευση καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Αν. Αντωνάκος, ενώ το θέμα έφτασε ήδη και στη Βουλή.

Χωρίς προσχήματα προχωρά η κυβέρνηση στην «οικοδόμηση» του κομματικού κράτους στην εκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας. Ήδη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις οι τοποθετήσεις των περιφερειακών διευθυντών, αλλά και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, στην κορυφή της «πυραμίδας» της εκπαίδευσης, ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να ολοκληρωθεί η «οικοδόμηση» του κομματικού κράτους με τις επιλογές των Σχολικών Συμβούλων. Απο­καλυπτικά στοιχεία για τις μεθοδεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας παρουσιάζει στον «Ε.Τ.» ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Αν. Αντωνάκος, καταγγέλλοντας καθαρά κομματικές επιλογές στη στελέχωση των βαθμίδων της διοικητικής «πυραμίδας» της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

Περιφερειακοί Διευθυντές.

Οι 13 περιφερειακοί διευθυντές είναι νέα όργανα διοίκησης. Επιλέγονται από ειδικό συμβούλιο ορισμένο από τον Υπουργό Παιδείας, υπό την προεδρία του Γ.Γ. του ΥΠΕΠΘ. Ο νόμος προβλέπει αυξημένα επιστημονικά και διοικητικά προσόντα.

Είναι μετακλητοί υπάλληλοι με 2 έτη θητεία, προερχόμενοι από τους εκπροσώπους της Α/βαθμιας ή Β/βαθμιας Εκπαίδευσης. Η επανεπιλογή τους εξαρτάται αποκλειστικά από την κυβέρνηση.

Ποιοι επελέγησαν: Αποκαλυπτική των κριτηρίων επιλογής είναι η περίπτωση των περιφερειακών διευθυντών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι είναι γραμματείς (δηλαδή επικεφαλείς) των Νομαρχιακών Μεσσηνίας και Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, η επιλογή του Π. Διευθυντή Αττικής, ο οποίος κατά τη διαδικασία κρίσεων των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Αττικής με βαθμολογία 15,5 είναι 55ος μεταξύ των 252 συνυποψή­φιων του, των οποίων θα προΐσταται. Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η περίπτωση του περιφερειακό διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος συνταξιοδοτείτο υποχρεωτικά στις 30 Ιουνίου και γι' αυτό πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογράφηκε η τοποθέτησή του (και άλλων 3 από τους 13) ξεχωριστά στις 27 Ιουνίου.

Προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

Οι 58 Προϊστάμενοι Δ/νσης, οι 75 Δ/ντές Γραφείων, καθώς και οι 58 προϊστάμενοι Γραφείων Φυσικής Αγωγής και οι 29 Προϊστάμενοι Γραφείων TEE επιλέγονται από Ειδικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται και ελέγχεται από τον υπουργό Παιδείας. Προβλέπονται κριτήρια αντικειμενικά και μετρήσιμα και συνέντευξη. Έχουν 4ετή θητεία και η επανεκλογή τους εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από του Π. Διευθυντές.

Ποιοι επελέγησαν: Κατά τις πρόσφατες κρίσεις των Διευθυντών Δ/νσεων ποσοστό άνω του 85% ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δ/ντή Δ/νσης Δυτικής Αττικής, ο οποίος για να επιλεγεί χρειάστηκε να υποσκελιστούν 20 συνυποψήφιοι του με μεγαλύτερη αντικειμενική βαθμολογία, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονταν 4 με διδακτορικό, 5 με μεταπτυχιακό, 1 με διδακτορικό και μεταπτυχιακό δίπλωμα και 2 με 2ειή μετεκπαίδευση, ενώ ο ίδιος ως μοναδικό πρόσθετο επιστημονικό προσόν είχε μια 3μηνη επιμόρφωση. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η «συνέντευξη» έκανε το θαύμα της...

Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

TEE

Μ

Σ

Δ

Μ

Σ

Α

Μ

Σ

Δ

Μ

Σ

Δ

ΑΤΤΙΚΗΣ

18,6

19,4

-0,78

17,6

17,5

0,10

15,5

18,4

-2,9

13,9

17,4

-3,5

ΗΠΕΙΡΟΥ

14,5

18,4

-3,9

13,5

17,4

-3,9

13,5

18,6

-5,10

7,3

17,3

-10

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

57,6

19,9

-2,3

17,4

17,7

-0,3

14,5

18,8

-4,3

16,6

18,8

-2,2

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

16,9

17,8

-0,9

15,3

17

-1,7

12

17,9

-5,9

12,3

17,3

-5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

17,1

18,6

-1,5

14,8

16,9

-2,1

12

17

-5

16,9

18

-1,1

ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. - ΘΡΑΚΗΣ

14,7

18,6

-0,9

11,9

17,7

-5,8

13,4

17,7

-4,3

8,5

18,7

-10,2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

16,5

17,8

-1,3

14,3

18,3

-4,1

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

14,7

19,1

-4,4

13,5

20

-6,5

14

18

-4

14

18,3

-4,3

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

14,5

19,2

-5,4

15,4

17,2

-1,8

13,5

18,2

-4,7

14,4

19

-4,6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

17,4

19,1

-1,7

16,5

15,9

0,6

14,6

18,1

-3,5

13,3

16,9

-3,6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

18,7

19,1

-0,4

14

17,7

-3,3

14,8

17,5

-2,7

15,5

18,6

-3,1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ

16,2

18,8

-2,2

15

17,4

-2,4

13,9

18

-4,1

13,5

18

-4,5

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Μ: Μ0ΡΙ0Δ0Τ0ΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (περιλαμβάνεται και τo συγγραφικό έργο) Σ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δ: ΔΙΑΦΟΡΑ (Μοριοδοτούμενα - Συνέντευξη)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Είναι φανερός σε όλες τις περιπτώσεις ο καθοριστικός ρόλος της συνέντευξης στις επιλογές

Πηγή: Αν. Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

περιφέρεια

συν.

>25

22,6-25

20,1-22,5

17,6-20

15,1-17,5

12,6-15

10,1-12,5

7,6-10

5,1-7,5

2,6-5

0-2,5

αττική

252

-

5

7

17

33

49

56

48

26

11

-

an. Μακεδονία-Θράκη

35

-

-

-

-

5

14

5

6

5

-

-

στερεά Ελλάδα

41

-

-

2

1

7

15

6

5

2

2

1

ήπειρος

55

-

-

-

2

2

15

16

11

6

3

-

Θεσσαλία

69

-

-

2

2

5

18

12

13

12

3

2

Κρήτη

40

-

-

-

1

6

8

11

6

6

2

-

δυτική Μακεδονία

33

-

-

-

1

3

9

3

9

4

2

2

ιόνια νησιά

18

-

1

-

-

-

8

2

4

3

-

-

Πελοπόννησος

62

1

1

-

2

10

16

17

9

5

1

-

δυτική Ελλάδα

62

-

-

-

9

4

16

16

12

1

3

-

νότιο αιγαίο

19

-

-

1

1

3

8

1

4

2

-

-

βόρειο αιγαίο

21

-

-

-

1

3

7

4

3

2

1

-

κεντρική Μακεδονία

140

-

1

2

5

14

24

37

28

18

10

1

σύνολο

847

1

8

14

42

95

207

186

158

92

38

6

Πίνακας με την κατανομή των Βαθμολογιών των υποψηφίων από τα μετρήσιμα κριτήρια και το συγγραφικό έργο (δεν περιλαμβάνεται μόνο η συνέντευξη).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Μόνο 23 υποψήφιοι συμπληρώνουν Βαθμολογία μεγαλύτερη του 20

2. Η μεγάλη πλειοψηφία των υποψηφίων (551 από τους 847) συγκεντρώνουν βαθμολογία από 7,6 έως 15.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το σύστημα μοριοδότησης κρατά τη βαθμολογία από ουσιαστικό αντικειμενικά κριτήρια χαμηλά, διευκολύνονται την αυθαιρεσία και την ευνοιοκρατία στα κομματικά μαγειρεία μέσω τns συνέντευξης. Έτσι, από τους 36 κατόχους διδακτορικού οι 22 και από τους 61 κατόχους μεταπτυχιακού (Master) οι 49 δεν κρίθηκαν άξιοι να καταλάβουν κάποια θέση πpos δόξαν τnς αξιοκρατίας και του νοήματος» που τns δίδουν η κυβέρνηση και το ΥΠΕΠΘ.

Πηγή: Αν. Αντωνάκος, αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ

Διευθυντές σχολικών μονάδων

Οι διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται από Υπηρεσιακά Συμβούλια τα οποία συγκροτούνται από 1 Σχολικό Σύμβουλο , 3 Προϊσταμένους και Δ/ντές Γραφείων και 2 αιρετούς εκπροσώπους των καθηγητών.

Ποιοι επελέγησαν: Η επιλογή επίκειται, με δεδομένο, όμως, τον τρόπο επιλογής των Σχ. Συμβούλων και των Προϊσταμένων τα συμβούλια ελέγχονται από το κυβερνών κόμμα. Επίσης, με δεδομένη τη σχέση αντικειμενικών κριτηρίων και συνέντευξης, είναι φανερό ότι οι επιλογές θα υπαγορευθούν όχι από την αξιοκρατία και τις ανάγκες της εκπαίδευσης αλλά από κομματικές και άλλες σκοπιμότητες.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

31-07-2002

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Υπουργείο Παιδείας, (στην πραγματικότητα η Π.Α.Σ.Κ.), έκανε μια εντυπωσιακή «χειρουργική» επέμβαση προκειμένου να εξασφαλίσει μια επίφαση αντικειμενικότητας στις επιλογές κομματικών στελεχών στις θέσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων. Χρείαστηκε να γίνει συστηματική δουλεία στα στοιχεία για να αποκαλυφθεί η «ταχυδακτυλουργία» με την οποία εξασφαλίστηκε ο απόλυτος κομματικός έλεγχος της εκπαίδευσης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν σε ολοσέλιδη καταχώρηση στον Ελεύθερο Τύπο στις 31-7-2002, αναδημοσιεύθηκαν σε πλήθος άλλων εφημερίδων και τροφοδότησαν συζητήσεις στα μέσα και στη Βουλή με αποτέλεσμα την ουσιαστική «ηθική» ακύρωση των επιλογών αυτών στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινή γνώμη.