Κόντρες. PDF Print E-mail

Με τον

Αντώνη Αντωνάκο

Αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ

ΕΡ. Οι φετινοί διορισμοί των εκπαιδευτικών καλύπτουν τις στοιχειώδεις ανάγκες;

Είχαμε επισημάνει από την πρώτη συνάντηση μας με τον νέο υπουργό Παιδείας την ανάγκη οι φετινοί διορισμοί να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ούτως ώστε να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς όλα τα πραγματικά λειτουργικά κενά της εκπαί­δευσης.

Πιστεύουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε το μόνιμο φαινόμενο που εμφανίζεται τα τελευταία χρό­νια, της απώλειας εκατοντάδων χιλιάδων διδακτικών ωρών λό­γω της απουσίας καθηγητών

Παρ' όλα αυτά, οι διορισμοί που ανακοίνωσε το υπουργείο ακολουθούν την πεπα­τημένη των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλήσουμε για μία επανάληψη του ελλειμματικού σχολικού ω­ραρίου, τουλάχιστον για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Ευαίσθητες ειδικότητες, όπως αυτή της πληροφορικής, τη χρονιά που πέρασε σε ορισμένα σχολεία δεν υπήρχαν και τα αντίστοιχα μαθήματα δεν διδάχτηκαν καθόλου, με αποτέλεσμα οι μαθητές τους να εξαιρεθούν από τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Με αυτά τα δεδομένα και φέτος θα έχουμε μεγάλες ελλείψεις, παρά την αύξηση του αριθμού των διοριζομένων και αυτό γιατί λόγω της ρευστότητας του νέου συστήματος είναι εύλογο πως θα υπάρξει αυξημένη προσέλευση μαθητών στην τεχνολογική κατεύθυνση στη Β' και στην Γ' τάξη του Λυκείου.

ΕΘΝΟΣ

 

18-08-2000